Základní stupeň platí pro celou elektrizační soustavu České republiky.

Profil

Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací rozvodných zařízení pro elektroenergetiku. Jako dceřiná společnost ČEPS, a.s., se specializuje na zařízení vvn a zvn (zejména rozvodny
a vedení 220 kV a 400 kV přenosové soustavy; na stanicích
včetně vlastní spotřeby a sekundární techniky).

Jejím hlavním zákazníkem je provozovatel české přenosové soustavy ČEPS. Předmětem činnosti společnosti ČEPS Invest je zajištění technického a projektového řešení staveb, komplexní inženýrské
činnosti pro realizované akce a dodávky investičních akcí přenosové soustavy České republiky, včetně účinné kontroly rizik v oblasti řízení investičních akcí a dodávek.